Zrzeczenie się

Ostatnia aktualizacja: December 01, 2022

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane pod następującymi warunkami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Zrzeczenie się

Informacje zawarte w Serwisie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w wyniku działania kontraktowego, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Usługi lub treści Usługi. Firma zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub modyfikowania treści w Serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Linki zewnętrzne Zastrzeżenie

Usługa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są dostarczane lub utrzymywane przez Spółkę lub w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Zastrzeżenie dotyczące błędów i pominięć

Informacje podane przez Serwis mają charakter wyłącznie ogólnych wskazówek w interesujących sprawach. Nawet jeśli Firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Usługi jest zarówno aktualna, jak i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter prawa, zasad i regulacji, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Usłudze.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące dozwolonego użytku

Firma może wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim, które nie zawsze były wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały do krytyki, komentarzy, doniesień prasowych, nauczania, stypendiów lub badań.

Firma uważa, że stanowi to "dozwolony użytek" wszelkich takich materiałów chronionych prawem autorskim, zgodnie z prawem autorskim.

Jeśli chcesz wykorzystać materiały chronione prawem autorskim z Usługi do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Wyrażone poglądy Zastrzeżenie

Usługa może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Firmy.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność, odpowiedzialność i winę za wszelkie zniesławienia lub spory sądowe, które wynikają z czegoś napisanego w lub jako bezpośredni wynik czegoś napisanego w komentarzu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze publikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje w Usłudze są dostarczane przy założeniu, że Spółka nie zajmuje się udzielaniem porad i usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad. Jako taki nie powinien być wykorzystywany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z dostępem lub korzystaniem lub niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi.

Zastrzeżenie "Używasz na własne ryzyko"

Wszystkie informacje w Usłudze są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych z wykorzystania tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane przez Usługę lub za jakiekolwiek szkody wtórne, specjalne lub podobne, nawet jeśli zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności, możesz skontaktować się z nami: